Music Management Academy

Music Management Academy (MMA) är en del av projektet Grammis+Fryshuset+YOU och presenteras av Grammis, Fryshuset och MMF med support av Luger, Spotify, Hestra, Sony, Universal & Warner. Utbildningen består av totalt 8 st träffar och pågår september 2021 till april 2022 på Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

I Music Management Academy får du som vill bli eller redan är manager den kunskap du behöver för att lyckas inom yrket, med ett särskilt fokus på managerns roll och ansvar gentemot sin klient. Utbildningen bygger till stor del på workshops och har en stark förankring i musikbranschen.

ROLLEN SOM MANAGER OCH ATT SKAPA ETT KREATIVT TEAM

Vad innebär det att ta hand om någon annans karriär? Vi pratar om moral och etik och vilket ansvar som ligger på managern. Var börjar det och var slutar det? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi? Varför är managers en av huvudpelarna i musikbranschen? Vi kommer även gå igenom vikten av det kreativa teamet och att sätta samman klienten med rätt personer för just hen/dem.

Hur överlever du i musikbranschen

Under de senaste åren har fokuset på hälsa ökat i takt med medvetenheten kring psykisk ohälsa. I detta block pratar vi om vikten av att se över din egen och din klients hälsa. Hur lär man sig att säga nej till ett skivbolag eller bokningsbolag om ens klient inte orkar? Och hur vågar man säga nej till sin klient. Om du ska vara framgångsrik i dina affärer måste du tänka hållbart.

MANAGEMENTAVTAL OCH ATT äga / SKAPA rättigheter MED DIN KLIENT

Vi går igenom vad det finns för olika typer av avtal. Hur de brukar se ut och vad kan man förväntas göra för sin provision som manager. Vi kommer också gå in på vilka rättigheter som finns och hur man kan recoupa intäkter från dem. Och hur man skapar och äger rättigheter tillsammans med sina klienter.

DE STORA AVTALEN: LIVE, LABEL, PUBLISHING

Vi går igenom de olika delarna och vilka avtal som finns och vad dom innebär. Vilken ordning bör man ta avtalen i? Vad finns det för standard för olika avtal och varför är det viktigt? Vi går dessutom igenom olika ersättningsformer. Vi kommer även gå in på vad ett skivbolag gör och varför det kan vara bra att ha ett skivbolag som artist eller om det finns alternativa vägar att gå.

DIGITALA PLATTFORMAR & VERKTYG för ATT nå UT

Vad kan man göra för att nå ut med musik på digitala plattformar och sociala medier? Vi ger en grund och verktyg för att lättare kunna nå ut.

BRANSCHENS UTMANINGAR

När karriären börjar ta fart kan man ställas inför olika typer av utmaningar, hur kan man på bästa sätt tackla dessa och finns det några verktyg som är bra att ha med sig? Fair Share är ett ämne som genom åren blivit en större och större debatt. Hur ser fördelningen ut från tex soci- ala medier och Spotify, hur får man en rättvisare fördelning och vad är en rättvis fördelning?

ATT EXPORTERA MUSIK

Av den globala musikbranschen är Sverige en väldigt liten del. Finns det andra marknader som är mer anpassade till din klient som kan vara bra att veta om? Hur når man utanför Sveriges gränser och hur bygger man upp ett internationellt nätverk? Finns det någon hjälp man kan få för att starta detta arbete för sin klient?

ANLEDNINGAR TILL ATT VARA I BRANSCHEN

Managers är en av de stora huvudspelarna för klienterna och i musikbranschen i stort. Vad är det som gör yrket utmanande och roligt och något som man vill ägna sitt liv åt? Sista träffen går ut på att träffa andra managers som idag arbetar aktivt och få inspiration och motivation att ta sig själv och sin klient vidare.

Mårtendalsgatan 2-8 12030 Stockholm jessica.wejhem@fryshuset.se @grammisfryshuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av information från oss.